Thứ ba, 30/5/2023
Thứ ba, 9/5/2023, 11:05 (GMT+7)

Cái gì có 6 mặt và 21 mắt?

Nhiều người sẽ vô cùng bất ngờ và bật ngửa khi biết đáp án mà ô chữ đề cập đến.

Trùm Sò