Thứ hai, 24/6/2024
Thứ tư, 15/11/2017, 14:19 (GMT+7)

Cài đặt và mở iPhone X bằng mặt nạ

Quá trình cài đặt iPhone X và mở khóa chỉ bằng một chiếc mặt nạ diễn ra trong 40 giây.