Thứ tư, 27/5/2020
Thứ tư, 15/11/2017, 14:19 (GMT+7)

Cài đặt và mở iPhone X bằng mặt nạ

Quá trình cài đặt iPhone X và mở khóa chỉ bằng một chiếc mặt nạ diễn ra trong 40 giây.