Thứ năm, 20/6/2024
Thứ tư, 29/1/2020, 08:00 (GMT+7)

Cách xoá số điện thoại khỏi tài khoản Facebook

Bạn có thể thay đổi hoặc xoá hoàn toàn số điện thoại của mình khỏi Facebook bằng vài thao tác đơn giản.

Cách xoá số điện thoại khỏi Facebook
 
 

Khương Nha