Thứ hai, 26/10/2020
Thứ bảy, 26/11/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách ứng xử chuẩn mực của công an với người dân

Chiến sĩ và cán bộ công an nhân dân khi tiếp xúc với người dân phải tôn trọng, khiêm tốn, bình tĩnh, tận tình, chu đáo, không gây khó khăn, phiền hà.