Thứ hai, 15/4/2024
Thứ ba, 10/7/2018, 11:58 (GMT+7)

Cách thợ lặn đưa các thiếu niên Thái Lan qua khe hẹp của hang

Thợ lặn phải dòng dây, tháo bình oxy trên lưng, dẫn lối các thiếu niên vượt qua những đường hầm hẹp, ngập nước và tăm tối.