Thứ tư, 7/6/2023
Thứ hai, 16/8/2021, 00:00 (GMT+7)

Cách phân loại sạt lở đất đá

Dựa vào kiểu dịch chuyển, có thể chia sạt lở đất đá thành 4 loại chính là sụt, lật, trượt và trượt dòng.

Cách phân loại sạt lở đất đá
 
 

Đồ họa: AFP