Thứ bảy, 30/5/2020
Thứ hai, 8/10/2018, 08:00 (GMT+7)

Cách hormone kiểm soát mọi hoạt động trong cơ thể người

Hệ thống nội tiết chỉ đạo những biến đổi trong cơ thể chúng ta thông qua tương tác giữa các tuyến, hormone và thụ thể tế bào.