Thứ năm, 4/6/2020
Thứ ba, 19/12/2017, 15:00 (GMT+7)

Cách hạn chế nguy cơ nhiễm bức xạ từ điện thoại di động

Cơ quan y tế cộng đồng California, Mỹ, hướng dẫn cách sử dụng điện thoại di động để tránh những ảnh hưởng của bức xạ tần số vô tuyến.