Thứ tư, 8/7/2020
Thứ hai, 26/8/2019, 14:40 (GMT+7)

Cách duy nhất để phá hủy hố đen vũ trụ

Hố đen có thể mất dần khối lượng theo thuyết bức xạ Hawking và giải phóng toàn bộ năng lượng còn lại vào vũ trụ vào giây cuối cùng.

Cách duy nhất để phá hủy hố đen vũ trụ
 
 

Đồ họa: Fabio Pacucci