Thứ ba, 5/7/2022
Thứ sáu, 24/8/2018, 15:43 (GMT+7)

Cách đặt mục tiêu hiệu quả học sinh nên áp dụng

Khi đưa ra mục tiêu, bạn cần mô tả nó một cách cụ thể, theo chiều hướng tích cực và trong khả năng của bản thân.

Lý do học sinh cần đặt mục tiêu
 
 

Theo Tutor2you