Thứ sáu, 19/7/2024
Thứ bảy, 22/10/2022, 10:41 (GMT+7)

Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử

Người dân tải ứng dụng VNeID sau đó nhập mã số định danh cá nhân, kèm theo số điện thoại hoặc email để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1.