Thứ tư, 3/6/2020
Thứ hai, 20/8/2018, 07:00 (GMT+7)

Cách bộ máy tiêu hóa xử lý thức ăn trong cơ thể người

Thức ăn đi qua hàng chục bộ phận cơ thể và trải qua nhiều lần biến đổi để trở thành dưỡng chất nuôi sống cơ thể người.