Thứ ba, 27/2/2024
Thứ ba, 8/12/2020, 08:12 (GMT+7)

Các mức hưởng lương hưu từ năm 2021

Để hưởng hương hưu bằng 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, số năm đóng bảo hiểm của lao động nam tăng lên 19, cao hơn một năm so với trước.

Tiến Thành - Hoàng Phương