Thứ ba, 3/10/2023
Thứ hai, 27/9/2021, 17:00 (GMT+7)

Các mức hỗ trợ lao động, doanh nghiệp từ gói 38.000 tỷ đồng

Lao động gặp khó khăn, mất việc do đại dịch được hưởng từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng, phụ thuộc thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp.