Thứ tư, 28/9/2022
Thứ bảy, 16/7/2022, 10:38 (GMT+7)

Các gói hỗ trợ Covid-19 giải ngân đến đâu?

Gói hỗ trợ tiền nhà giải ngân được gần 2% sau gần bốn tháng; trong khi gói chi từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp có số lao động thụ hưởng vượt mức dự báo.