Thứ tư, 17/4/2024
Thứ năm, 15/1/2015, 10:03 (GMT+7)

Các giai đoạn huấn luyện phi công

Để có thể điều khiển máy bay thương mại, phi công phải trải qua quá trình huấn luyện công phu và tốn kém.

Đồ họa: Việt Chung