Thứ ba, 28/5/2024
Thứ tư, 9/12/2020, 00:00 (GMT+7)

Các bước truy vết F1

5 bước truy vết F1 của ca dương tính nCoV gồm xác định mốc dịch tễ; thông báo cho bộ phận điều phối; triển khai truy vết; hoàn thiện danh sách và tổ chức cách ly.