Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ bảy, 4/11/2017, 19:00 (GMT+7)

Bút phát hiện ung thư trong chưa đến 10 giây

Bút MasSpec được phát triển bởi các nhà khoa học Mỹ có khả năng phát hiện các tế bào ung thư chính xác đến 96% trong chưa đến 10 giây.