Thứ tư, 29/11/2023
Thứ sáu, 14/10/2011, 17:11 (GMT+7)

Bức tranh vàng

Lúa chín tại Hoàng Su Phì, Hà Giang