Thứ tư, 6/12/2023
Thứ hai, 29/5/2023, 09:33 (GMT+7)

Bộ tộc duy nhất ở Trung Quốc nói tiếng Việt

Trải qua hơn 500 năm lịch sử, bộ tộc này tại Trung Quốc vẫn dùng tiếng Việt làm phương tiện giao tiếp hằng ngày, ăn nước mắm, chơi đàn bầu...

Trùm Sò