Thứ ba, 4/10/2022
Thứ hai, 10/7/2017, 21:00 (GMT+7)

Bộ pin có thể cấp điện cho 30.000 gia đình

Công ty Mỹ Tesla lên kế hoạch chế tạo bộ pin lithium ion lớn nhất thế giới, đủ cấp điện cho 30.000 hộ gia đình Australia.