Ứng dụng công nghệ (Big Data, IoT, AI, Cloud…)

Hệ sinh thái các sản phẩm chuyển đổi số FPT

Ứng dụng công nghệ: RPA, OCR, AI, Big Data, Cloud
Số hóa các hoạt động nghiệp vụ

Với Phương pháp luận FPT Digital Kaizen® “thời chiến” và
bộ giải pháp chuyển đổi số, FPT sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng 80% năng suất, tiết kiệm tới 90% chi phí, đảm bảo hoạt động kinh doanh xuyên suốt, liền mạch 24/7.