Thứ hai, 22/4/2024
Thứ tư, 8/8/2018, 09:36 (GMT+7)

Bộ Công an tinh gọn bộ máy, giảm 1.900 đơn vị như thế nào?

Bộ Công an không còn 6 tổng cục, giảm 60 Cục cùng 300 đầu mối cấp bộ cùng 1.500 đơn vị tại địa phương.