Thứ hai, 27/6/2022
Thứ năm, 7/12/2017, 05:00 (GMT+7)

Bitcoin được 'đào' như thế nào

Dù Bitcoin chưa được xem là tiền tệ, tài sản hợp pháp ở Việt Nam, số lượng người "đào" vẫn không ngừng tăng lên.

Đồ họa: Việt Chung