Thứ tư, 8/2/2023
Thứ hai, 30/7/2012, 14:21 (GMT+7)

BÌNH MINH CÔN ĐẢO

ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN CÔN ĐẢO NGÀY NÀO GIỜ ĐÃ TĨNH LẶNG VÀ BÌNH YÊN HƠN RẤT NHIỀU !!!NHỜ CÔN ĐẢO BÌNH YÊN NHƯ VẬY MÀ TÔI MỚI CHỤP ĐƯỢC TẤM HÌNH ĐẸP NÀY !!!TÔI MONG HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA CŨNG SẼ ĐƯỢC TĨNH LẶNG VÀ BÌNH YÊN NHƯ CÔN ĐẢO BÂY GIỜ !!!!