Chủ nhật, 24/10/2021
Thứ tư, 2/7/2014, 15:25 (GMT+7)

Biểu giá điện đã thay đổi như thế nào từ ngày 1/6

Thay vì 7 bậc như trước, biểu giá điện hiện hành chỉ còn 6 bậc thang lũy tiến.

Đồ họa: Việt Chung