Thứ tư, 24/7/2024
Thứ tư, 28/9/2022, 00:00 (GMT+7)

Biến đổi khí hậu khiến sức tàn phá của bão ngày càng mạnh

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu khiến những cơn bão trở nên mạnh hơn, di chuyển chậm hơn và trút xuống nhiều mưa hơn.