Thứ hai, 26/2/2024
Thứ tư, 8/9/2021, 00:00 (GMT+7)

Bên trong không khí hít vào hàng ngày có gì?

Mỗi lần hít sâu, khoảng 25 nghìn tỷ tỷ phân tử được đưa vào phổi, bao gồm nitơ, oxy, argon và rất nhiều hạt nhỏ khác.

Có gì bên trong không khí chúng ta hít vào?
 
 

Đồ họa: TED-Ed