Thứ năm, 25/7/2024
Thứ bảy, 8/2/2014, 10:26 (GMT+7)

Bé Jerry dễ thương

Bé Jerry hiện đã được tuổi rưỡi. Những hình ảnh này được chụp hồi bé 16 tháng tuổi.