Thứ sáu, 8/12/2023
Thứ tư, 9/2/2011, 16:38 (GMT+7)

Bé góp gạch xuân

29 Tết, thấy Cậu tư đang xây lại sàn nước, bé Khoa lùn lon ton qua phụ, hết đưa Cậu viên gạch này đến viên gạch khác...^.^