Thứ ba, 11/8/2020
Thứ tư, 6/9/2017, 10:51 (GMT+7)

Bằng chứng về hố đen lớn gấp 100.000 lần Mặt Trời

Các nhà khoa học Nhật Bản nhận biết hố đen lớn thứ hai ở dải Ngân hà dựa vào tốc độ đám mây khí và sóng vô tuyến.