Thứ ba, 20/10/2020
Thứ tư, 26/7/2017, 21:00 (GMT+7)

Bằng chứng có nước bên dưới bề mặt Mặt Trăng

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Brown, Mỹ, tìm thấy những hạt chứa nước phun ra từ dưới bề mặt Mặt Trăng hàng tỷ năm trước.