Thứ tư, 5/8/2020
Thứ năm, 9/3/2017, 16:14 (GMT+7)

Bằng chứng cho thấy sao Hỏa từng chứa nhiều nước

Sao Hỏa có thể không phải hành tinh hoang vu khô cằn mà từng có nguồn nước dồi dào và phù hợp cho sự sống phát triển.