Thứ năm, 29/10/2020
Thứ sáu, 27/10/2017, 11:56 (GMT+7)

Bản chất lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

Ánh sáng mang trong mình đồng thời cả hai tính chất sóng và hạt, gọi đây là lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng.