Thứ sáu, 5/6/2020
Thứ hai, 9/4/2018, 03:00 (GMT+7)

Bài toán sư tử và linh dương sang sông trong đám cháy rừng

Ba con sư tử và ba con linh dương đầu bò chỉ có một chiếc bè để sang sông nhưng chiếc bè chỉ chở được cùng lúc hai con vật.