Thứ ba, 14/7/2020
Thứ ba, 14/8/2018, 21:00 (GMT+7)

Bài toán khó trong nghịch lý khách sạn vô hạn

Quản lý ca đêm ở khách sạn vô hạn phải giải bài toán khó tìm chỗ ngủ cho vị khách mới trong khi tất cả phòng đều kín.