Thứ tư, 28/7/2021
Thứ sáu, 8/12/2017, 07:00 (GMT+7)

Bài giải hay của Lê Bá Khánh Trình ở Olympic 1979

Bài giải của Lê Bá Khánh Trình ngắn gọn, không phức tạp như đáp án ban đầu. Nhờ đó, ông giành thêm giải thưởng đặc biệt.