Thứ năm, 29/9/2022
Thứ tư, 26/9/2018, 21:00 (GMT+7)

Ba yếu tố làm nghiêng trục Trái Đất

Các nhà khoa học NASA phát hiện Trái Đất bị nghiêng ngả dưới tác động của ba yếu tố là sông băng, băng tan và dòng đối lưu manti.