Thứ tư, 29/11/2023
Thứ bảy, 4/9/2021, 00:38 (GMT+7)

Ba phân vùng chống dịch ở Hà Nội

Từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9, Hà Nội chống dịch theo 3 phân vùng, siết chặt giãn cách xã hội tại ''vùng đỏ''