Thứ bảy, 8/8/2020
Thứ tư, 1/7/2020, 09:17 (GMT+7)

Ba cấp độ của bí mật nhà nước

Từ 1/7, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 bắt đầu có hiệu lực, thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Quốc Đạt - Việt Chung