Thứ hai, 24/6/2024
Thứ năm, 18/12/2014, 14:30 (GMT+7)

Ảnh chính thức Blu Studio 7.0

Có màn hình 7 inch, bằng kích thước các máy tính bảng cỡ nhỏ, nhưng thiết bị của Blu Product được định hướng sử dụng chức năng gọi điện như một smartphone.

Ảnh: Blu Product