Thứ ba, 23/7/2024
Thứ hai, 20/6/2022, 19:00 (GMT+7)

Ăngten khổng lồ giúp NASA liên lạc với tàu vũ trụ

Các nhà khoa học và kỹ sư NASA sử dụng Mạng lưới không gian sâu để truyền lệnh và nhận dữ liệu từ tàu vũ trụ thông qua sóng vô tuyến.