Thứ tư, 19/6/2024
Thứ năm, 6/6/2024, 11:00 (GMT+7)

An Xuyên là tên cũ của tỉnh nào ở miền Tây?

Tồn tại trong giai đoạn 1956-1975, An Xuyên là một tỉnh cũ ở Nam Bộ Việt Nam, Tỉnh lỵ là thị xã Quản Long.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tháng 2/1976, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra Nghị định hợp nhất một số tỉnh ở miền Nam. Hai tỉnh An Xuyên và Bạc Liêu hợp thành tỉnh Minh Hải.

>> Thử giải những ô chữ khác

Mộc Trà