Thứ bảy, 30/9/2023
Thứ năm, 10/11/2016, 17:31 (GMT+7)

Ai sẽ có mặt trong chính phủ mới của Donald Trump?

CNN dự đoán các ứng viên tiềm năng cho những vị trí quan trọng trong Nhà Trắng và nội các Mỹ, sau khi Donald Trump nhậm chức tổng thống đầu năm tới.

Trọng Giáp - Việt Chung