Thứ bảy, 3/12/2022
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ bảy, 1/10/2022, 11:00 (GMT+7)

Ai nói câu 'hiền tài là nguyên khí quốc gia'?

Được trích trong bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba nhưng bạn biết ai là tác giả của câu nói đó không?

Trùm Sò