Thứ hai, 27/5/2024
Chủ nhật, 17/9/2023, 09:34 (GMT+7)

Ai là người tiên đoán nước ta tên Việt Nam?

Ông cũng có thể là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam – với tư cách là quốc hiệu của dân tộc.

Hai chữ Việt Nam được ông nhắc đến một cách có ý thức nhất thông qua di sản thơ văn của ông còn lưu lại đến ngày nay. Do đó người đời sau coi ông là nhà tiên tri số một trong lịch sử Việt Nam đồng thời lưu truyền nhiều câu sấm ký được cho là bắt nguồn từ ông và gọi chung là Sấm Trạng Trình.

Trùm Sò