Thứ ba, 30/5/2023
Thứ ba, 28/3/2023, 11:09 (GMT+7)

Ai là chủ sở hữu đầu tiên của Đồ long đao?

Sau khi rơi vào tay Tạ Tốn, Đồ long đao trở thành nguyên nhân gây ra những sóng gió trong chốn võ lâm nhưng ai là chủ nhân đầu tiên.

Trùm Sò