Thứ hai, 20/5/2024
Thứ hai, 18/9/2023, 09:33 (GMT+7)

Ai được tôn là thủy tổ họ Nguyễn?

Theo các gia phả họ Nguyễn và tài liệu Lược sử họ Nguyễn, ông được tôn là bậc tiền thủy tổ họ Nguyễn chính thống ở Việt Nam.

Theo sách Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, ông là người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng, Đại Cồ Việt (nay là xã Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình). Theo các gia phả họ Nguyễn và tài liệu Lược sử họ Nguyễn tại Việt Nam, ông được tôn là bậc tiền thủy tổ họ Nguyễn chính thống ở Việt Nam. Theo sách Nguyễn Phúc tộc thế phả, ông được xem là thủy tổ của dòng họ Nguyễn Phúc, sau này lập ra dòng họ của nhà Nguyễn.

Trùm Sò