Thứ năm, 20/6/2024
Thứ tư, 20/3/2024, 11:30 (GMT+7)

Ai có công lớn nhất lập nên cơ nghiệp nhà Trần?

Người này được xem là 'một tay lập nên nhà Trần', giữ chức Điện tiền chỉ huy sứ dưới thời vua Lý Huệ Tông.

Mộc Trà