Thứ ba, 18/6/2024
Thứ ba, 20/8/2019, 22:00 (GMT+7)

8 tín hiệu vô tuyến ngoài hành tinh liên tục truyền đến Trái Đất

Hệ thống kính viễn vọng vô tuyến CHIME ở Canada liên tục thu được 8 cụm tín hiệu lạ ngoài hành tinh lặp đi lặp lại nhiều lần.

8 tín hiệu vô tuyến ngoài hành tinh liên tục truyền đến Trái Đất
 
 

Đồ họa: Next